Kiedy do psychologa za granicą? – polski psycholog Londyn

Psychoterapia powoli przestaje być tematem tabu. Coraz więcej osób przyznaje się do korzystania z pomocy psychologa i za naturalne uznaje to, że w obliczu trudne sytuacji życiowej szukamy pomocy u specjalistów, którzy pomogą nam uporać się z problemem. Co należy rozumieć przez „trudną sytuację życiową”? Może to być nagła śmierć bliskiej osoby, poważna choroba w rodzinie, długotrwałe bezrobocie, a nawet emigracja zarobkowa, która często staje się przyczyną długotrwałej rozłąki z bliskimi. Polski psycholog Londyn jest niekiedy jedynym wsparciem dla Polaków na emigracji.

Pomoc psychologiczna dla nastolatków

Z pomocy psychologa coraz częściej korzystają także nastolatkowie, u których rodzice zaobserwowali niepokojące zachowania i którzy mają problemy z przystosowaniem się do grupy rówieśniczej. Tego typu trudności mogą nasilić się w momencie, gdy nastolatek trafia do obcej szkoły w obcym kraju. Dlatego tak ważne jest, by w państwach będących popularnymi kierunkami emigracyjnymi Polaków, istniała możliwość skorzystania z psychoterapii w polskim języku. Polski psycholog Londyn prowadzi terapię w języku polskim i angielskim, ale swoją ofertę kieruje nie tylko do Polaków i Brytyjczyków, ale również imigrantów innych narodowości.

Psychoterapia na emigracji

Na emigrację do UK niekiedy decydują się całe rodziny, ale bardzo często jest tak, że jeden rodzic zostaje z dziećmi w kraju, a drugi pracuje zagranicą i przesyła pieniądze na utrzymanie rodziny. Ciąży na nim ogromna odpowiedzialność, a jeżeli nie jest w stanie podjąć odpowiednio płatnego zajęcia i musi wykonywać nużącą pracę poniżej swoich kwalifikacji, z biegiem czasu jego frustracja przybiera na sile. Rozłąka z najbliższymi, poczucie osamotnienia, a także inne problemy, wynikające z różnic kulturowych i barier językowych, mogą stać się przyczyną bezsenności, sięgania po używki czy depresji.

Jeżeli pogorszenie nastroju, nerwowość czy bezsenność utrzymują się dłuższy czas, nie należy oczekiwać, że sytuacja samoczynnie ulegnie poprawie. Warto natomiast umówić się na konsultację do psychologa, który zbada problem od podszewki i dobierze odpowiednią terapię. Niekiedy wystarczy kilka spotkań ze specjalistą, innym razem psychoterapia musi być prowadzona w sposób ciągły i wspomagana farmakologicznie. Warto również, by pacjent poznał techniki relaksacyjne, wiedział, jak nie ulegać silnemu wzburzeniu, szybko się uspokajać i efektywnie odpoczywać.

Polski psycholog Londyn – terapia uzależnień

Istnieje wiele przyczyn, dla których popadamy w uzależnienia. Najbardziej podatne na nie są osoby,  które mają niską samoocenę, zostały skrzywdzone w dzieciństwie emocjonalnie, albo fizycznie, a w dorosłym życiu nie radzą sobie z problemami, własnymi uczuciami, nie potrafią nawiązać trwałej i zdrowej relacji. Tego typu trudności mogą przybierać na sile na emigracji, gdzie Polacy narażeni są na większy stres niż w kraju. Aby rozładować napięcie, sięgają po alkohol i inne używki, co może doprowadzić do uzależnienia. Terapia uzależnień prowadzona w polskiej klinice medycznej opiera się na różnorakich oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Jeżeli jest to konieczne, początkowo wdraża się leczenie farmakologiczne. Skuteczna terapia pozwala na wypracowanie metod radzenia sobie z problemami bez sięgania po używki. Prowadzi do zatrzymania choroby i poprawy jakości życia osoby uzależnionej.