Jakie są metody osuszania murów?

osuszanie łódź

Osuszanie murów to zespół czynności, których podjęcie skutkuje pozbyciem się nadmiaru wilgoci z przegrody. Istnieją różne kryteria podziału metod osuszania. Dzielą się one na inwazyjne i nieinwazyjne oraz na naturalne i wymuszone. Wszystko zależne jest od sposobu zachowania się materiałów wobec wilgoci i wody oraz źródeł i przyczyn zawilgocenia. Jakie są metody osuszanie murów?

Najstarsze metody osuszania murów

Osuszanie murów jest to dość powszechne i nie do końca jasne zagadnienie. Wagę problemu można zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak choćby „osuszanie Łódź” czy „osuszanie murów Wrocław”.

Do najstarszych metod osuszania można zaliczyć metody polegające na odtworzeniu izolacji poziomej, w na skutek którego następuje wysychanie muru. Do takich metod zaliczane są:

  • Podcinanie murów (ręczne i mechaniczne) – metoda ta występuje w kilku wariantach: rdzeni wiertniczych, odcinkowego podcinania muru, podcinania dwuskośnego (w literę V) czy też tzw. rozdzielania muru. W praktyce sposoby te wykorzystywane są niezwykle rzadko.
  • Wbijanie w ścianę blach ze stali nierdzewnej – metoda ta jest obecnie z powodzeniem stosowana w wielu krajach, również w Polsce. Polega na mechanicznym wbijaniu w poziomą spoinę muru specjalnych blach łączonych na zamek, które przechodzą przez całą grubość muru.
  • Podmurowywanie ław fundamentalnych.

Współczesne metody osuszania murów

Do współczesnych metod osuszania murów można zaliczyć:

  • Metodę iniekcji – jest to nieinwazyjna metoda, która jest stosowana najczęściej ze wszystkich. Polega na wytworzeniu w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne (wskazuje to również na przyczynę zawilgocenia) oraz uzyskaniu, w dalszym przebiegu, w strefie muru nad przeponą obszaru o normalnej wilgotności. Wyróżnić tutaj można iniekcję ciśnieniową, grawitacyjną, termo iniekcję oraz elektroiniekcję.
  • Metody elektrofizyczne – mowa tutaj głównie o metodzie elektroosmozy. Wykorzystuje ona zjawisko transportu wilgoci w polu elektrycznym, a polega na wytworzeniu różnicy potencjałów za pomocą napięcia 24 V między górną a dolną częścią muru, co prowadzi do powrotu wody w kierunku gruntu.
  • Metody sztuczne – do tej grupy metod osuszania murów zaliczane są: osuszanie gorącym powietrzem, absorpcyjne, mikrofalowe oraz kondensacyjne. Warto wiedzieć, że stosowanie tych metod jest skuteczne przy poprawnie działających izolacjach wodochronnych.