Mandaty w Niemczech

Osoby zmotoryzowane poruszające się po terenie Niemiec muszą uważać na to, aby przestrzegać tamtejszego kodeks drogowego. Mandaty w Niemczech są dość wysokie, a ponadto tamtejsza policja można szybko i sprawnie zatrzymać prawo jazdy, nawet za niewielkie wykroczenie.

Polacy przyzwyczajeni są do stosunkowo mało rygorystycznego kodeksu drogowego. Nie należy on do najbardziej liberalnych w Europie, ale mimo wszystko kary przewidziane dla kierowców w innych krajach Europejskich bywają o wiele bardziej restrykcyjne. Z perspektywy Polaka na pewno na zachodzie Europy płaci się o wiele wyższe mandaty. Jest to jednak podyktowane inną średnią zarobków, które są tam wielokrotnie wyższe. Nominalnie mandaty nie będą w Niemczech wyższe niż w Polsce, a za niektóre wykroczenia nawet nieco niższe, jednak biorąc pod uwagę, że są one nakładane w europejskiej walucie, mogą zdecydowanie dać się odczuć na kieszeni. Znane są nawet przypadki, że niektóre osoby chcąc zapłacić mandat, musiały brać kredyt w Niemczech, gdyż był on zbyt wysoki, jak na możliwości osób niezarabiających tamtejszej średniej krajowej.

Za co w Niemczech można łatwo dostać mandat?

Najpopularniejszym taryfikatorem mandatów w Niemczech są zazwyczaj tabelki ustalające wysokość mandatów za przekroczenie prędkości. Są one tam określone oddzielnie dla terenu zabudowanego oraz terenu pozamiejskiego. Najniższe mandaty zaczynają się od trzydziestu euro, a najwyższe sięgają nawet niemal siedmiuset euro. Przeliczając na polskie złote po przeciętnym kursie, za przekroczenie prędkości w Niemczech będzie trzeba zapłacić od stu pięćdziesięciu złotych, aż do niemal trzech tysięcy, co jest kwotą bardzo wysoką, rozpatrując to w kontekście polskich realiów.

Minimalny mandat w wysokości trzydziestu euro otrzyma się za przekroczenie prędkości o 10 kilometrów na godzinę. Najwyższy wymiar kary przewidziany jest dla piratów drogowych, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o siedemdziesiąt kilometrów na godzinę lub więcej. Ilość stopni przekroczenia prędkości rośnie i jest podzielona na kilkanaście wysokości mandatów, w zależności od tego, o ile przekroczyło się prędkość. Biorąc pod uwagę tak wysokie mandaty, nic dziwnego, że niekiedy trzeba wziąć kredyt w Niemczech, aby uregulować tak wysokie zobowiązania.

Warto zaznaczyć, że niemieckie prawo przewiduje bardzo rygorystyczne egzekwowanie tego rodzaju przepisów, a wszelkie mandaty, grzywny i kary nałożone przez policję lub właściwe urzędy związane z pilnowaniem porządku w ruchu publicznym należy bezzwłocznie regulować pod rygorem przykrych konsekwencji.

Kiedy w Niemczech straci się prawo jazdy?

Niemiecki kodeks drogowy jest także bardzo rygorystyczny wobec osób nagminnie łamiących przepisy. Jeżdżąc po niemieckich drogach, łatwo się zbiera punkty karne, a ponadto można szybko stracić prawo do prowadzenia pojazdu za jednorazowe wykroczenie. Według aktualnego prawa wystarczy przekroczyć prędkość o zaledwie dwadzieścia jeden kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, aby stracić prawo do prowadzenia pojazdu na miesiąc. Przekraczając prędkość o pięćdziesiąt jeden kilometrów na godzinę, utraci się prawo jazdy na dwa miesiące, a gdy kierowca dopuści się przekroczenia prędkości o siedemdziesiąt kilometrów, zostanie pozbawiony prawa jazdy na trzy miesiące. Warto pamiętać, że w Niemczech panuje nieco inny taryfikator dla samochodów osobowych, a inny dla dostawczych.

Jest to szczególnie istotne podczas spowodowania wypadku lub doprowadzenia do sytuacji, w której złamie się przepisy bezpieczeństwa związane z transportem ludzi, towarów lub towarów niebezpiecznych. Wtedy mandaty mogą być bardzo wysokie.

Kredyt w Niemczech, a grzywny

Osoby jeżdżące po Niemczech zawodowo samochodami ciężarowymi dobre znają taryfikator mandatów. Nawet za drobne niedopatrzenia związane z bezpieczeństwem na drodze kierowca ciężarówki może tam dostać do kilkuset euro mandatu. W przypadku nawarstwienia się kilku mandatów kwota ta może wzrosnąć do astronomicznych wysokości.