Jakie są najważniejsze części dachu i jaką pełnią funkcję?

dachówka

Dach składa się z kilku elementów konstrukcyjnych, które odpowiadają na przenoszenie ciężaru na ściany nieruchomości oraz pokrycie dachu stanowiące doskonałą barierę dla warunków atmosferycznych. Jakie elementy pokrywa dachówka?

Budowa dachu – jakie elementy tworzą jedną spójną całość?

Dach składa się przede wszystkim z połaci, więźby, kalenicy, kosza, okapu, naczółek, naroży oraz przyczółek. Górna część to komin, system rynnowy, wyłaz, ława kominiarska, podbitka i okno dachowe albo lukarna. Dachówka zostaje umieszczona bezpośrednio na wymienionych elementach, dlatego także warto o niej wspomnieć.

Połać dachowa znajduje się w górnej części dachu, a linie wydzielające odcinku biegną przez grzbiet, naroża, okap, krawędź szczytową, a także kosz.

Kalenica występuje na przecięciu szczytowych połaci dachu. Jej właściwa budowa jest szczególnie ważna, gdyż niewłaściwa konstrukcja przyczynia się do nadmiernego zawilgocenia dachu, wystąpienia pleśni, a nawet zacieków na elewacji. W takim przypadku nawet dobrej jakości dachówka nie jest w stanie naprawić problemu.

Naroże znajdują się między bocznymi połaciami dachu i mają za zadanie wywiewać wilgotne powietrze znajdujące się pod pokryciami dachowymi.

Okap dachowy ma za celu zabezpieczenie ścian nieruchomości przed zalaniem. Wody deszczowe zostają skierowane do systemów rynnowych, co pozwala uniknąć nadmiernego zawilgocenia ścian. Dodatkową funkcją jest zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Kosz dachowy odpowiada za szczelność całego dachu, gdyż ze względu na swoją wklęsłą budowę występującą na linii przecięcia dwóch połaci dachowych gromadzi dużą ilość śniegu oraz deszczu.

Komin odpowiada za transportowanie spalin oraz zużytego powietrza do atmosfery. Nachylenie dachu warunkuje wysokość komina.

Lukarna dachowa ma ca celu doświetlenie poddasza, dzięki czemu może stanowić ono przestrzeń mieszkalną.

System rynnowy składa się z rynien oraz rur spustowych, narożników, wylewek, odpływów, haków, łączników, a także obejm. System odpowiada za odprowadzenie wody znajdującej się na dachu, czyli chroni przed namakaniem ścian.