Aktywność zawodowa niepełnosprawnych – co zmieniło się w ostatnich latach?

Jeszcze do niedawna niepełnosprawni byli całkowicie zamknięci w swoich domach i nawet posiadając wózek inwalidzki elektryczny, nie podejmowali aktywności zawodowej. Jednak wraz z nadejściem ery internetu, sytuacja zaczęła delikatnie zmieniać się na lepsze. Co dokładnie zmieniło się w ostatnich latach w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Internet a niepełnosprawni

Pojawienie się internetu niemal w każdym domu znacznie poprawiło sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Oczywiście, nie możemy jeszcze mówić o gigantycznym postępie. Niestety pracodawcy wciąż niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, z obawy na brak przekonania co do ich użyteczności w swojej firmie. Nie bez znaczenia są też wrodzone przekonania zarówno pracodawcy, jak i współpracowników względem sensu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w firmie.

Do czego może przydać się w firmie osoba niepełnosprawna ?

Wciąż w Polsce pokutuje mit, że niepełnosprawnych nie ma sensu zatrudniać w firmie, bo nie będą w stanie oni realizować wyznaczonych zadań i co za tym idzie, będą bezużyteczni. Trzeba jednak pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością, która posiada własny wózek inwalidzki elektryczny będzie niemal w równym stopniu samodzielna, co jej pełnosprawni współpracownicy. Takie osoby często wykonują powierzone im zadania nawet lepiej niż ludzie pełnosprawni, gdyż chcą udowodnić zarówno swojemu otoczeniu jak i samemu sobie swoją przydatność do funkcjonowania w życiu zawodowym.

Będąc właścicielem firmy, czy człowiekiem odpowiedzialnym za zatrudnianie pracowników, przyjmując do pracy osobę z niepełnosprawnością uzyskujemy mnóstwo korzyści. Przede wszystkim zyskujemy lojalnego pracownika, który z największą chęcią wykona powierzone mu zadania, o ile tylko będą odpowiadały jego umiejętnościom. Dzięki wózkowi inwalidzkiemu elektrycznemu taka osoba z łatwością przemieści się z miejsca na miejsce i śmiało może pracować w biurze umiejscowionym w budynku z windą.

Czy jest lepiej?

Bez wątpienia sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. Nie można jeszcze jednak mówić o przełomie, bo na tym polu jest jeszcze sporo pracy do wykonania. Na szczęście właściciele firm coraz częściej przekonują się o plusach zatrudniania u siebie osób niepełnosprawnych, a oni sami chętniej wychodzą do ludzi, w poszukiwaniu pracy. Można przewidywać, że w kolejnych latach dzięki internetowi sytuacja nadal będzie się stopniowo, ale regularnie poprawiać. Niepełnosprawni są przecież takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i zasługują na godne życie.