Trener mentalny dla sportowców i nie tylko

Połączenie treningu ciała i umysłu daje najlepsze efekty. Nie dziwimy się, gdy w przypadku sportowców mówi się o treningu fizycznym i tym umysłowym. Trener mentalny dla zawodowca, ale coraz częściej również amatora, staje się osobą, która wie, jak pokierować, by wykorzystać posiadany potencjał.

Trener mentalny dla sportowca

W sporcie ogromne znaczenie ma przygotowanie fizyczne. Regularnie wykonywane treningi, systematyczność w podejmowanych działaniach, a także przekraczanie własnej strefy komfortu. Stawianie sobie coraz to nowych wyzwań i podnoszenie poprzeczki. Znamy jednak sportowców, którzy mimo walecznej postawy i trudu wkładanego w wysiłek fizyczny, nie osiągają wymarzonych celów. Praktycznie – fizycznie są doskonale przygotowani, a gdy przychodzi do kluczowych startów, zawodzą głównie siebie.

Okazuje się, że trener mentalny jest w stanie zapanować nad umysłem zawodnika. Sportowiec, który zmaga się z pewnymi niedociągnięciami w aspekcie przygotowania fizycznego, jest w stanie osiągnąć nawet więcej niż profesjonalista mający na swoim koncie ciężkie, wyczerpujące treningi. W sporcie ciało musi iść w parze z umysłem, i właśnie tym zajmuje się trener mentalny.

Potencjał, który tkwi w każdym z nas

Szukając definicji treningu mentalnego można się przekonać, że choć jest tu mowa o sporcie, startach i zawodach, to pośród elementów znajdują się kwestie ważne dla każdego, przeciętnego człowieka. Mowa chociażby o treningu wyobrażeniowym, określaniu celów treningowych, opanowywaniu umiejętności koncentrowania się na danych ćwiczeniach oraz umiejętności kontrolowania emocji.

Te pozyskane, wspomniane umiejętności są ważne w życiu codziennym – sportowym, zawodowym i prywatnym. Trener mentalny jest w stanie wspomóc w wykonywaniu ćwiczeń i podejmowaniu działań, które przekładają się budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i zwiększoną motywację. Efekty? Przede wszystkim umiejętne radzenie sobie ze stresem i zdenerwowaniem, wyrabianie twórczych nawyków, eliminowanie pojawiających się dołków psychicznych, które stanowią istotną blokadę.