Jakie korzyści daje przechowywanie krwi pępowinowej?

Przechowywanie krwi pępowinowej daje nowe możliwości leczenia dziecka w przypadku wystąpienia groźnej choroby.

Jak przechowuje się krew pępowinową?

Przechowywanie krwi pępowinowej ma miejsce w banku komórek macierzystych – laboratorium biotechnologicznym, które specjalizuje się w zabezpieczaniu i konserwowaniu tego typu materiału biologicznego. Istnieją rodzinne i publiczne banki komórek macierzystych. Ich działalność ściśle reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Krew pępowinowa, która zawiera komórki macierzyste, pobierana jest w trakcie porodu, chwilę po przecięciu pępowiny. Zabieg przeprowadza wykwalifikowana położna. Jest on całkowicie bezpieczny dla noworodka i jego matki. Następnie pobrany materiał jest zabezpieczony w specjalnym worku i transportowany do wybranego banku komórek macierzystych, gdzie ma miejsce szczegółowe badanie pod kątem występowania zakażeń wirusowych i bakteryjnych. Sprawdzana jest między innymi obecność wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i C oraz krętka bladego, czyli kiły.

Po badaniu krew pępowinowa jest preparowana i zabezpieczona środkami krioochronnymi. Dzięki temu niska temperatura nie wpływa w żaden sposób na właściwości komórek macierzystych. Następnie materiał biologiczny umieszcza się w specjalnej kasecie, którą zanurza się w parach ciekłego azotu. Panuje tam bardzo niska temperatura: –196℃. W takich warunkach krew pępowinowa może być przechowywana do momentu, aż zajdzie potrzeba jej wykorzystania.

Dlaczego warto przechowywać krew pępowinową?

Krew pępowinowa jest cennym źródłem komórek macierzystych, które mają zdolność do intensywnego namnażania się i przekształcania w dowolną komórkę ludzkiego organizmu. Dzięki temu można zastąpić nimi te tkanki, które uległy zniszczeniu przez proces chorobowy. Rodzice dziecka, którzy zdecydowali się na pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej, zyskują nowe możliwości terapii w przypadku wystąpienia groźnej choroby: białaczki, wrodzonych zaburzeń układu odpornościowego, niedokrwistości, dziedzicznych anomalii krwinek czerwonych oraz niektórych nowotworów złośliwych.

Jak pobrać krew pępowinową?

Rodzice, którzy chcą pobrać i przechować krew pępowinową swojego dziecka, powinni zgłosić się przed porodem do wybranego banku komórek macierzystych. Tam wybierają odpowiedni dla siebie pakiet, podpisują stosowną umowę i otrzymują numer identyfikacyjny. Koszt waha się w granicach 2500–4500 zł.