Jak często powinno się przeprowadzać wizyty kontrolne u okulisty?

SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWzY6kNhC+R8o7jDgvio3/YJ8gl0i55RDlYGzTWAOYYLOb1mjePQXd9IBN7+ytqaqu36/K39uvv7y8ZLX0VmVfX96WL/i2XTf7MMlg3QBi9OUun8ygzbSXGG2Dm6zs9sJaBtUOsjcgHOauW8TvqzLzQYbZG78Lpicjex/sao43H0oOPjj1OrYuuL1Cm9F5G1a53ytkJ/vrXjC6QbO9oLaXo89dYkoGc4FKDqltf

Regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie okulistycznym jest bardzo ważnym elementem zadbania i skontrolowania stanu swoich oczu oraz swojego wzroku. W trakcie wizyty kontrolnej w gabinecie okulistycznym u pacjenta wykonywane jest szczegółowe badanie wzroku oraz sprawdzany jest stan oczu. Jak często pacjenci powinni się umawiać na wizyty kontrolne w gabinecie okulistycznym? Jak dokładnie wygląda okresowe badanie wzroku i oczu? Tego dowiesz się z artykułu.

Dlaczego regularne badania u okulisty są tak ważne?

Regularne wizyty kontrolne w gabinecie okulistycznym są ważne z przynajmniej dwóch powodów. Przede wszystkim dzięki nim możemy mieć pewność, że nasz wzrok jest cały czas w takim samym stanie i w żaden sposób się nie pogarsza. Jeżeli w trakcie wizyty okaże się, że jednak już nie jest z nim tak samo dobrze jak wcześniej i zdiagnozowana wcześniej wada wzroku zaczyna się pogłębiać, wtedy będzie można dobrać odpowiednią moc korekcji i zmienić stosowane dotąd okulary lub szkła kontaktowe, lub w przypadku wykrycia wcześniej nieobecnej wady wzroku, zacząć je stosować. Poprzez regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie okulistycznym można mieć też pewność, że naszym oczom nie zagraża żadne inne niebezpieczeństwo i że nie zaczyna się w nich rozwijać jakaś groźna choroba.

Jak często powinny być przeprowadzane okulistyczne badania kontrolne?

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klientów z firmy Poland Optical, która jest jednym z najbardziej cenionych w kraju dystrybutorów wysokiej klasy sprzętu okulistycznego i optycznego: Osoby dorosłe powinny się zgłaszać na okresowe wizyty kontrolne w gabinecie okulistycznym przynajmniej raz na 2-3 lata. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci, które cały czas się rozwijają i u których istnieje większe ryzyko powstania też jakiejś wady wzroku. W ich przypadku wizyty kontrolne u okulisty powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Częstość wykonywania wizyt kontrolnych u okulisty zwiększa się też w przypadku wcześniejszego zdiagnozowania u pacjenta jakichś chorób oczu. Wtedy ze względu na konieczność monitorowania tego, czy choroba się nie pogłębia, także niezbędne jest częstsze poddawanie się określonym badaniom.

Na wizytę kontrolną do gabinetu okulistycznego pacjenci powinni też się zgłaszać w przypadku zauważenia u siebie jakichś problemów z oczami – pogorszenia się ostrości widzenia lub pojawienia się innych niepokojących objawów, czyli np. szczypania oczu, łzawienia, pieczenia, światłowstrętu lub dolegliwości bólowych. Zignorowanie takich objawów może spowodować, że stan oczu zacznie się szybko pogarszać, nie powinno się więc za bardzo odkładać w takich przypadkach wizyty u okulisty.

Przebieg badania kontrolnego w gabinecie okulistycznym

Dokładny przebieg wizyty kontrolnej w gabinecie okulistycznym zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb pacjenta, od wcześniej zdiagnozowanych u niego chorób oczu i wad wzroku oraz od objawów, z jakimi się zgłasza do lekarza. W większości przypadków badanie okulistyczne rozpoczyna się jednak najpierw od badania wzroku, czyli najpierw od przeprowadzenia z użyciem autorefraktometru komputerowego badanie wzroku, a potem przeprowadzenia subiektywnego badania wzroku z użyciem tablic okulistycznych. Tak przeprowadzone badanie daje odpowiednie informacje na temat występowania u pacjenta wad wzroku. W trakcie wizyty kontrolnej w gabinecie okulistycznym sprawdzane jest też widzenie peryferyjne i właściwe ruchy oczne. Lekarz dokładnie też ogląda same oczy, wykorzystując lampę szczelinową ogląda ich strukturę oraz przeprowadza badanie dna oka.