Mediacja rozwodowa – czy może wpłynąć na wynik rozprawy?

Mediacja rozwodowa – czy może wpłynąć na wynik rozprawy?

Każda sprawa rozwodowa niesie ze sobą wiele trudności dla obu małżonków. Sytuację dodatkowo komplikuje w wielu przypadkach fakt posiadania małoletnich dzieci, a co za tym idzie – walka o prawo do opieki. Nie zawsze jednak musi dojść do tak radykalnego obrotu spraw. Pary, które dążą do bezkonfliktowego rozwiązania lub uratowania małżeństwa, podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Sprawdź, jak wygląda cała procedura i uzyskaj wsparcie prawnika od rozwodów w Opolu!

Na czym polega mediacja rozwodowa?

Mediacja rozwodowa to próba rozwiązania konfliktu między małżonkach m.in. w przypadku rozwodu, separacji, podziału majątku lub opieki nad dziećmi. Nad przebiegiem rozmów czuwa mediator – osoba, której zadaniem jest doprowadzenie do osiągnięcia porozumienia, przy uwzględnieniu interesów i potrzeb obu stron. Mediacje mają zapewnić o wiele bardziej komfortowe warunki do rozwiązania sporu niż tradycyjny sąd, co pomaga byłym małżonkom utrzymywać pozytywne lub neutralne relacje dla dobra dzieci nawet po rozstaniu. Warto podkreślić jednak, że mediacje nie są dobrym rozwiązaniem każdej sprawy rozwodowej, zwłaszcza jeśli przyczyną rozpadu związku była np. przemoc domowa. W przypadku braku perspektyw na możliwość wypracowania polubownego porozumienia należy zasięgnąć pomocy specjalisty.

Etapy postępowania mediacyjnego

Przebieg mediacji rozwodowych może różnić się w zależności od indywidualnego przypadku, jednak istnieją pewne stałe i niezmienne etapy, przez które musi przejść każda para.

Mediator działając z ramienia sądu, kontaktuje się z obiema stronami konfliktu i wyznacza termin, a także pozostałe szczegóły pierwszego spotkania. Pierwsza rozmowa odbywa się za wspólną zgodą małżonków, a udział w niej jest w pełni dobrowolny, przez co istnieje możliwość rezygnacji z udziału w negocjacjach w każdej chwili. Mediacja ma charakter poufny, co oznacza, że żadne postanowienia, a także stanowiska stron nie będą przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego. Mediator również musi zachować tajemnicę i nie wolno mu udostępniać informacji uzyskanych i wypracowanych w trakcie negocjacji.

Dodatkowo mediacja może być prowadzona zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w trakcie jego trwania.

Potencjalne korzyści z mediacji rozwodowej

Dzięki mediacjom rozwodowym można osiągnąć korzystne dla obu stron porozumienie bez konieczności wydawania mnóstwa pieniędzy na długie i kosztowne postępowanie sądowe, które potrafi ciągnąć się latami. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w negocjacjach małżonkowie zyskują większą decyzyjność nad kwestiami takimi jak podział majątku czy opieka nad dziećmi. Obecność mediatora w trakcie rozmów ma na celu dbanie o jakość i kulturę wypowiedzi, w której jest miejsce na konstruktywną krytykę i wyrażanie własnego zdania przy jednoczesnym budowaniu umiejętności słuchania i rozumienia potrzeb drugiej strony.

Jeśli uzyskasz wsparcie prawnika od rozwodów w Opolu, to możesz liczyć na sprawny przebieg sprawy i merytoryczne doradztwo na każdym etapie postępowania. Doświadczeni adwokaci wiedzą, że zarówno rozwód, jak i mediacje wymagają indywidualnego podejścia i delikatności. Rozpad związku dla wielu osób to bolesne i trudne doświadczenie, dlatego warto zadbać, aby przebiegało w jak najbardziej komfortowej atmosferze. Rolą pełnomocnika jest przede wszystkim dążenie do osiągnięcia wyniku, który usatysfakcjonuje klienta.