Zagrożenia gazami w przemyśle

Wykrywanie niepożądanych gazów jest koniecznym warunkiem pracy w bardzo wielu gałęziach gospodarki. To często nie obdarzana należytą uwagą kwestia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników, którzy mogą mieć z nimi kontakt. Z reguły o zagrożeniach pamięta się wówczas, gdy media donoszą o nieszczęśliwych wypadkach, do których dochodzi za sprawą braku odpowiedniej kontroli i monitoringu. Standardowy detektor wielogazowy to najprostszy i relatywnie niedrogi sposób, by zapobiec dramatycznym zdarzeniom w miejscach pracy.

Detektor wielogazowy – niezbędne narzędzie w różnych okolicznościach

Wyposażenie pracowników w mobilny sprzęt pomiarowy to efekt dalekowzrocznego myślenia, dzięki któremu praca w przedsiębiorstwie będzie przebiegać bez zakłóceń. Detektor wielogazowy jest nieodzownym narzędziem pracy w górnictwie i hutnictwie, w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle paliwowym, farmaceutycznym, chemicznym i stoczniowym, a także w gospodarce wodno-ściekowej i przetwórstwie spożywczym. Jego zastosowanie należy rozważyć ww wszystkich miejscach publicznych, takich jak lotniska i dworce kolejowe, wielkich halach magazynowych, a także w wielkopowierzchniowych centrach handlowych i hotelowych.

Najważniejsze, by ustalić rodzaj zagrożenia. Detektor wielogazowy pomoże je rozpoznać

Każda z tych branż może mieć do czynienia z różnymi rodzajami gazu, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie wybór urządzenia, które oferuje pomiar uniwersalny. Wykrywający wiele rodzajów lotnych związków detektor wielogazowy daje gwarancję zastosowania w sytuacjach, w których możemy stwierdzić niedobór tlenu, natomiast nie wiemy, co może być tego przyczyną. Zagrożenia życia pozostaje tak samo duże, ale potrzeba precyzyjnej wiedzy, czy na przykład kopalni ulatnia się zagrażający wybuchem metan, czy bezwonny i niewyczuwalny dla człowieka dwutlenek węgla. Dzięki takiemu urządzeniu możemy – w przypadku np. oczyszczalni ścieków – ustalić konkretny rodzaj biogazu, które akurat ulatnia się do atmosfery i dowiedzieć się, jakie reakcje chemiczne zachodzą wewnątrz zbiornika.